Instrukcja konserwacji i czyszczenia wyrobów ochronnych

ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

 

Przeznaczenie

Fartuchy i akcesoria ochronne są przeznaczone do użytkowania w otoczeniu źródła promieniowania jonizującego.
Chronią personel medyczny, pacjenta lub operatora przez rozproszonym promieniowaniem jonizującym.

 

Użytkowanie

Fartuchy i akcesoria ochronne w czasie uzytkowania powinny być dokładnie zapięte.
Nie należy dopuszczać do zabrudzenia i zanieczyszczenia substancjami organicznymi: krwią i innymi płynami ustrojowymi pacjenta.

 

Czyszczenie i konserwacja

Przechowywac w stanie rozwieszonym na wieszaku w suchym i przewiewnym pomieszczeniu o temperaturze pokojowej.
Czyścić przez pocieranie miękką gąbką, szmatką lub szczotką z użyciem preparatów do czyszczenia i dezynfekcji dopuszczonych przez Głównego Inspektora Sanitarnego do stosowania w Zakładach Opieki Zdrowotnej. 
Fartucha nie wolno zanurzać w roztworze preparatu. Zanieczyszczone miejsca zasypać preparatem dezynfekcyjnym, po zalecanym czasie usunąć.

Środki zalecane przez producenta do czyszczenia i dezynfekcji: wszystkie środki na bazie aktywnego tlenu. Fartuchy można czyścić i dezynfekować obustronnie.

 

Przechowywanie

Przechowywac w stanie rozwieszonym na wieszaku w suchym i przewiewnym pomieszczeniu o temperaturze pokojowej. Osłony nie powinny być przechowywane w stanie zwiniętym, poskładanym bądź przewieszonym przez ostre krawędzie (promień krawędzi min. 10 mm), gdyż może to spowodować rozerwanie lub posklejanie się materiałów ochronnych. Fartuch należy chronić przed działaniem mrozu, nasłonecznieniem, temperatury powyżej 40°C i otwartego ognia.

Przed uzyciem sprawdzić powierzchnię osłony czy nie nastąpiły przekłucia, zagniecenia lub rozerwania mogące spowodować utratę właściwości ochronnych. W przypadku ich stwierdzenia fartuch należy poddać sprawdzeniu poprzez prześwietlenie tego miejsca. W przypadku potwierdzenia wady na kliszy, fartuchyiakcesoria należy wycofać z dalszego użytkowania.

 

Uwagi dotyczące osłon z materiału Edge Bilayer

Fartuchy i akcesoria wykonane z materiału Edge Bilayer nie mogą być poddanie działaniu temperatury powyżej 45°C, gdyż może to spowodować lepienie i kurczenie się materiału. Jako że materiał Edge Bilayer absorbuje ciepło, należy chronić je przed działaniem promieni słonecznych oraz kontaktem z gorącymi powierzchniami. Jeśli fartuchy mogą być narażone na bezpośrednie działanie promieni słonecznych (transport samochodowy, magazynowanie przy oknie), należy używać płachty lub koca do przykrycia, lub przechowywać osłony w opakowaniu.

 

 

PARAWANY OCHRONNE

 

Przeznaczenie

Parawan ochronny jest przeznaczony do użytkowania w otoczeniu źródła promieniowania jonizującego. Stosowany jest jako osłona kierunkowa przed promieniowaniem rentgenowskim w diagnostycznych gabinetach RTG, salach zabiegowych, pracowniach rentgena stomatologicznego. Chroni personel medyczny, pacjenta lub operatora w miejscach, gdzie wymagane jest mobilne wydzielenie strefy zagrożonej promieniowaniem.

 

Czyszczenie i konserwacja

Czyścić przez pocieranie miękką gąbką lub szmatką na mokro z użyciem detergentów rozpuszczonych w ciepłej wodzie. Do czyszczenia parawanu nie należy używać agresywnych środków chemicznych typu rozpuszczalnik, benzyna czy aceton, gdyż może to trwale odbarwić powierzchnie płachty parawanu. Stelaż należy konserwować przy pomocy ogólnodostępnych preparatów przeznaczonych do czyszczenia i polerowania powierzchni aluminiowych.

 

Przechowywanie

Przechowywać w suchym i przewiewnym pomieszczeniu w temperaturze pokojowej. Parawan należy chronić przed działaniem mrozu, temperatury powyżej 40°C i otwartego ognia. Przed użyciem sprawdzić powierzchnię ochronną parawanu czy nie nastąpiły przekłucia, zagniecenia lub rozerwania mogące spowodować utratę właściwości ochronnych. W przypadku ich stwierdzenia, płachtę ochronną należy poddać sprawdzeniu poprzez prześwietlenie tego miejsca. W przypadku potwierdzenia wady na kliszy, parawan należy niezwłocznie wycofać z dalszego użytkowania.

 

 


SZKŁO OCHRONNE  RTG

 

Przeznaczenie

Ołowiowe szkło ochronne przeznaczone jest do użycia w charakterze osłony przeciw promieniowaniu, poprzez zastosowanie go jako elementu okien lub ekranów ochronnych RTG w pomieszczeniach, w których zachodzi działanie szkodliwej radiacji.

 

Cechy szczególne

Szkło ołowiowe jest przeźroczyste, bezbarwne i dostepne w wymiarach do 1200 x 2600 mm.

 

Grubość szkła

Równoważnik ołowiu

Dodatkowe informacje

6,0 mm

1,1 mm PbLX57B, osłabienie promieniowania
przy 60-150 kV

9,0 mm

2,0 mm Pb

11,0 mm

2,5 mm Pb

14,0 mm

3,0 mm Pb

LX57B, osłabienie promieniowania
przy 60-200 kV

 

Środowisko pracy

Szkło ołowiowe nie jest niebezpieczne przy zwykłym użytkowaniu.

W przypadku rozbicia lub pęknięcia, na szkle mogą pojawić się bardzo ostre krawędzie,
które mogą skutkować zranieniem, dlatego podczas obchodzenia się ze szkłem niezbędne jest stosowanie odzieży i wyposażenia ochronnego.

Obróbka szkła ołowiowego skutkuje powstaniem pyły szklanego, który może powodować podrażnienia dróg oddechowych, a także inhalację i pojawienie się szkodliwego metalu ciężkiego w organizmie. Należy stosować obróbkę według procedur, które minimalizują ryzyko inhalacji.

Podczas montażu szyby ołowiowej ważnym jest, aby na jej krawędzie nachodziły ochronne elementy konstrukcji, w której jest osadzana, co pozwoli na osiągnięcie 100% ochrony
przed promieniowaniem.

 

Przechowywanie

Szkło ołowiowe należy stosować oraz przechowywać w suchych pomieszczeniach.
Szkło nadaje się tylko do użytku wewnętrznego.

 

Czyszczenie i konserwacja

Jako szkło o wysokiej zawartości ołowiu, szkło ołowiowe jest bardziej podatne na przebarwienia niż normalne szkło wykorzystywane w oknach.

Szkło ołowiowe powinno być czyszczone z użyciem czystej suchej szmatki. Jeśli to konieczne, w celach higienicznych można skorzystać z alkoholu, należy go jednak natychmiast zetrzeć
z powierzchni szkła. Nie należy używać środków na bazie kwasów zasadowych.

Przy czyszczeniu i stosowaniu należy mieć na uwadze następujące środki ostrożności:

1.    Nie należy niczego przyklejać na powierzchni szkła ołowiowego (jeśli korzysta się
z taśmy maskującej podczas doszczelniania, należy ją po tym procesie natychmiast usunąć a jakiekolwiek jej ślady bezzwłocznie zmyć z użyciem alkoholu).

2.  Nie należy używać mokrej szmatki bądź wody do czyszczenia powierzchni szkła ołowiowego. Wszelką wilgoć, która może pojawić się na szkle należy bezzwłocznie wytrzeć.

3.   W razie zabrudzenia szkła lub pojawienia się odcisków palców, powierzchnię szyby należy delikatnie przetrzeć czystą suchą szmatką np. gazą, można w tym celu zastosować alkohol. Następnie szkło ołowiowe należy wytrzeć do sucha korzystając z nowej suchej szmatki,
aby usunąć z jego powierzchni wszelkie pozostałości alkoholu.

 

Szkło ołowiowe nie posiada określonego terminu ważności bądź czasu użytkowania.

Szkło ołowiowe jest ciężkie. W przypadku rozbiórki zabudowy z zamontowaną szybą ochronną należy uprzednio oddzielić tę szybę od ramy i zdjąć.

Każda szyba ołowiowa nadaje się do ponownego użytku po uprzednim oczyszczeniu
i przygotowaniu do montażu.

Pozostałości oraz fragmenty szkła ołowiowego są nieszkodliwe, jednak powinny być segregowane i składowane jako odpady zawierające ołów.

Nasza oferta

Nasz asortyment obejmuje najwyższej jakości środki ochrony indywidualnej przed rozproszonym promieniowaniem RTG

Produkty ochrony osobistej
dlaczego my?
Dlaczego wybrać nasze akcesoria i produkty?
Polski producent
Zaopatrujemy większość państwowych i prywatnych ośrodków zdrowia w wysokiej jakości wyroby wyprodukowane w Polsce
wyroby ze znakiem CE

W roku 2004 otrzymaliśmy prawa do oznaczania naszych wyrobów znakiem CE świadczącym, iż odpowiadają one wymaganiom dotyczącym środków ochrony indywidualnej kategorii III zgodnie z przepisami europejskimi.

DOŚWIADCZENIE
Przez ponad 25 lat działalności na rynku polskim i zagranicznym zbudowaliśmy liczną bazę zadowolonych klientów i dystrybutorów.
Atrakcyjne ceny

Jako producent oferujemy bardzo konkurencyjne i przystępne ceny

Personalizacja produktu
Szeroka gama kolorystyczna oraz możliwość daleko idącej personalizacji zamawianych osłon
Wysoka jakość i bezpieczeństwo produktów

Nasze produkty charakteryzują się najwyższą jakością wykonania i ochrony,
co czyni je świetną inwestycją w bezpieczeństwo służącą przez długie lata

Galeria produktów
Zobacz nasze realizacje
napisz lub zadzwoń do nas
kontakt z nami

Zapraszamy do kontaktu

Formularz kontaktowy
Siedziba
ul. Bukowiecka 25
03-676 Warszawa
Home O nas Cennik Kontakt
Wykonanie strony: Devilart