Polityka prywatności

Szanowni Państwo, z uwagi na wejście w życie w dniu 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO) Firma Biuro Handlowo-Usługowe BETA s.c. Beata Berendt, Henryk Berendt, Karolina Berendt dostosowała procesy przetwarzania danych osobowych do nowych zasad.

W związku z powyższym uprzejmie informujemy:
Biuro Handlowo Usługowe BETA s.c. Beata Berendt, Henryk Berendt, Karolina Berendt
NIP: 524-259-40-81, REGON 140800500

przetwarza Państwa dane osobowe w sposób bezpieczny, zgodny z przepisami prawa, w tym Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i
w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: "RODO").

Administrator danych osobowych

 • Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest firma:

Biuro Handlowo Usługowe BETA s.c. Beata Berendt. Henryk Berendt, Karolina Berendt
NIP 5242594081, REGON 140800500
w osobie Karoliny Berendt

 • Kontakt z administratorem danych osobowych możliwy jest za pomocą poczty tradycyjnej na adres:
  ul. Bukowiecka 25, 03-676 Warszawa lub drogą e-mailową beta@antix.com.pl lub też telefonicznie pod numerem: +48 22 675-01-45

Cel przetwarzania danych osobowych, podstawa prawna, okres przechowywania danych

 1. Dane osobowe pozyskane od Państwa przetwarzane są w następującym celu:
  • dane osobowe przekazywane przy zamówieniu towarów czy usług – przetwarzane są w celu realizacji umowy zawartej z kontrahentem, przez czas obowiązywania umowy z kontrahentem lub  do momentu ustania przydatności
  • dane osobowe przekazywane mailowo czy też telefonicznie – przetwarzane są w celu skontaktowania się z kontrahentem i udzielenia mu wyjaśnień, odpowiedzi na pytania - przez okres kontaktowania się z kontrahentem lub do momentu stania przydatności
  • dane osobowe przekazane podczas składania zamówienia – przetwarzane są dla potrzeb wykonania zawartej umowy, kontaktowania się z kontrahentem – do czasu realizacji zawartej z Panią/Panem umowy lub do momentu ustania przydatności
 2. Po upływie okresu przechowywania danych osobowych, dane osobowe kontrahentów mogą być przechowywane w celu:
  • dochodzenia ewentualnych roszczeń w związku z wykonaniem umowy, windykacji należności prowadzenia postępowań sądowych, arbitrażowych czy mediacyjnych,
  • wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, np. podatkowych i rachunkowych, dot. rękojmi,
  • zapobiegania nadużyciom i oszustwom,
  • przechowywania dla celów zapewnienia rozliczalności (wykazania spełnienia przez Administratora obowiązków wynikających z przepisów prawa).
 3. Podstawą prawną przetwarzania przez Administratora danych osobowych w celach wskazanych powyżej jest prawnie uzasadniony interes administratora, polegający na:
  • wykonaniu umowy zawartej z kontrahentem i/lub podejmowaniu czynności zmierzających do zawarcia umowy (kontakt z kontrahentem)
  •  budowaniu pozytywnych relacji z kontrahentem,
  •  podanie danych osobowych przez kontrahenta jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne w celu realizacji celu dla którego są one podawane przez kontrahenta, bez podania danych usługa nie będzie mogła zostać wykonana, np. nie dostarczymy zamówienia.

Komu są udostępnianie dane osobowe

 • Państwa dane udostępniamy jedynie firmom dostarczającym zamówienia, bankom, a także podmiotowi realizującemu usługi księgowe, prawne na rzecz Administratora.

Państwa uprawnienia

 • W każdej chwili mogą Państwo skorzystać z żądania od Administratora do dostępu do przetwarzanych danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 • Z wszystkich powyżej wymienionych uprawnień mogą Państwo skorzystać poprzez:
  1. kontakt pisemny: Biuro Handlowo-Usługowe BETA s.c. ul. Bukowiecka 25,
   03-676 Warszawa
  2. kontakt e-mailowy: beta@antix.com.pl
  3. kontakt telefoniczny pod numerem: +48 2 675-01-45

Skarga

 • Mają Państwo możliwość wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.

Ochrona danych osobowych

 • Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie możliwe środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami, w szczególności Administrator udziela osobom mającym dostęp do danych osobowych klientów upoważnień do przetwarzania danych osobowych oraz prowadzi ewidencję osób upoważnionych do przetwarzania danych w jego imieniu.
 • Dane osobowe klienta przekazywane Administratorowi są przetwarzane w sposób zgodny z zakresem udzielonego przez użytkownika zezwolenia oraz wymogami prawa, w tym przepisów RODO.
 • Szczegółowy opis techniczny środków bezpieczeństwa danych może zostać udostępniony do wglądu na życzenie osoby zainteresowanej.
Nasza oferta

Nasz asortyment obejmuje najwyższej jakości środki ochrony indywidualnej przed rozproszonym promieniowaniem RTG

Produkty ochrony osobistej
dlaczego my?
Dlaczego wybrać nasze akcesoria i produkty?
Polski producent
Zaopatrujemy większość państwowych i prywatnych ośrodków zdrowia w wysokiej jakości wyroby wyprodukowane w Polsce
wyroby ze znakiem CE

W roku 2004 otrzymaliśmy prawa do oznaczania naszych wyrobów znakiem CE świadczącym, iż odpowiadają one wymaganiom dotyczącym środków ochrony indywidualnej kategorii III zgodnie z przepisami europejskimi.

DOŚWIADCZENIE
Przez ponad 25 lat działalności na rynku polskim i zagranicznym zbudowaliśmy liczną bazę zadowolonych klientów i dystrybutorów.
Atrakcyjne ceny

Jako producent oferujemy bardzo konkurencyjne i przystępne ceny

Personalizacja produktu
Szeroka gama kolorystyczna oraz możliwość daleko idącej personalizacji zamawianych osłon
Wysoka jakość i bezpieczeństwo produktów

Nasze produkty charakteryzują się najwyższą jakością wykonania i ochrony,
co czyni je świetną inwestycją w bezpieczeństwo służącą przez długie lata

Galeria produktów
Zobacz nasze realizacje
napisz lub zadzwoń do nas
kontakt z nami

Zapraszamy do kontaktu

Formularz kontaktowy
Siedziba
ul. Bukowiecka 25
03-676 Warszawa
Home O nas Cennik Kontakt
Wykonanie strony: Devilart